Bezpečná komunikácia

Silentel chráni vašu hlasovú a dátovú komunikáciu proti jej odchytávaniu a odpočúvaniu. Je to komplexné riešenie mobilnej komunikačnej bezpečnosti, ktoré pozostáva z klientskych aplikácií a serverových modulov.

Klientske aplikácie Silentel sú určené pre mobilné telefóny a osobné počítače koncových používateľov. Serverové moduly zabezpečujú autorizáciou a prepojenie jednotlivých používateľov medzi sebou.

Konkurenčnou výhodou Silentel-u je tiež fakt, že je jediným certifikovaným riešením dostupným pre väčšinu použivaných mobilných zariadení a OS.

Silentel je možné dodať ako škálovateľné riešenie, ktoré vyhovie špecifickým požiadavkám zákazníka. Je určené pre jednotlivcov, súkromné spoločnosti a vládne inštitúcie. 

Vlastnosti

 
 Bezpečná hlasová komunikácia
 
 Bezpečné textové správy
 
 Bezpečný prenos súborov
 
 Bezpečná komunikácia cez Chat
 
 SMS notifikácie
 
 Kontakty a dostupnosť používateľov
 
 Podporované zariadenia
 
  Kompatibilné siete a podpora roamingu

Vlastnosti

 

Riešenia

 Ico jednotlivec1Ico jednotlivec hover1

SILENTEL pre jednotlivcov

  • jednoduchá voľba ako okamžite zabezpečiť komunikáciu v prostredí vášho mobilného telefónu alebo počítača
  • garantovaná bezpečnosť komunikácie s minimálnym dopadom na vaše technické vybavenie
  • určené najmä pre jednotlivcov a menšie organizácie bez vlastnej počítačovej a sieťovej infraštruktúry
  Ico podniky1Ico podniky hover1

SILENTEL podnikové riešenia

  • komplexné riešenie pre správu a prevádzku vlastnej bezpečnej komunikačnej infraštruktúry v rámci vašej organizácia
  • dodávka všetkých (serverových a klientskych) modulov potrebných pre nasadenie bezpečného komunikačného riešenia Silentel
  • určené pre organizácie požadujúce plnú kontrolu nad systémom

Riešenia

 

Garancia bezpečnosti

NATO katalóg produktov informačnej bezpečnosti

Silentel je zaradený v zozname NATO produktov v oblasti informačnej bezpečnosti (NATO Information Assurance Products Catalogue - NIAPC) s klasifikáciou pre stupeň ochrany informácií NATO Dôverné (NATO CONFIDENTIAL).

Katalóg NIAPC združuje všetky INFOSEC a IA produkty (produkty informačnej bezpečnosti), ktoré sú schválené a vhodné pre použitie v prostredí NATO (pre členské krajiny NATO, civilné a vojenské orgány v rámci NATO).

SILENTEL záznam v NATO IA produktovom katalógu

Zobraziť certifikáty

Certifikaty

appstore_btn_apple   appstore_btn_google   appstore_btn_blackberry   appstore_btn_windows