Umožňuje posielať textové správy, ktorých obsah je zašifrovaný a okrem odosielateľa a adresáta ostáva utajený.