Aplikácia Silentel využíva vlastné kontakty, ktoré sú oddelené od ostatných kontaktov v telefóne a sú dostupné iba počas behu aplikácie.

Kontakty sú načítané až po zadaní prihlasovacieho mena a hesla a po vypnutí aplikácie neostávajú nikde v telefóne uložené.

Pre jednotlivé kontakty aplikácia Silentel navyše zobrazuje informáciu o dostupnosti používateľov (online, away, do-not-disturb a offline).