SILENTEL Hosted

Silentel riešenia pre jednotlivcov sú určené najmä pre menšie skupiny ľudí alebo organizácie. Riešenie poskytované a garantované dôveryhodnou a uznávanou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mobilnej bezpečnosti. Sú ideálnou voľbou ako okamžite zabezpečiť svoju súkromnú, obchodnú či firemnú komunikáciu.

Podrobnejšie informácie nájdete na produktovej web stránke (v anglickom jazyku).

Silentel architecture1

Vytvorenie komunikačnej skupiny

Rozhodli ste sa zabezpečiť komunikáciu s vašimi spolupracovníkmi alebo partnermi? Pre každého člena bezpečnej komunikačnej skupiny je potrebné zakúpiť vybranú Silentel službu. Získate klientsku aplikáciu Silentel pre váš mobilný telefón a počítač. Následne pre vás zriadime kontá na prístup k bezpečnému komunikačnému serveru, prevádzkovaného spoločnosťou Ardaco, ktorý zabezpečuje prepojenie jednotlivých používateľov systému medzi sebou. Prostredníctvom vytvoreného konta a príslušnej aplikácie Silentel môžete začať okamžite bezpečne komunikovať s ostatnými členmi vašej komunikačnej skupiny.

Bezpečnosť komunikačnej skupiny

Prepojenie medzi jednotlivými členmi komunikačnej skupiny prebieha prostredníctvom komunikačného servera, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Ardaco. Komunikačný server slúži len na vytvorenie spojenia a preposielanie šifrovanej komunikácie. Žiadnym spôsobom nevstupuje do šifrovania samotnej komunikácie. Informácia prenášaná systémom Silentel sa zašifruje na strane odosielateľa a dešifruje sa až na strane prijímateľa. Nikto a ani samotný komunikačný server nedokáže komunikáciu vo forme hlasu, textu či iných dát dešifrovať, dokonca nikto nedokáže určiť s kým a ako dlho ste komunikovali. O garancii bezpečnosti čítajte viac.

V prípade, že chcete mať komunikačný server Silentel úplne pod vlastnou kontrolou vyberte si Silentel - Podnikové riešenie.