SILENTEL Enterprise

Kúpou vybraného komplexného produktového balíka Silentelu získate sadu aplikácií pre bezpečnú komunikáciu s využitím vašich vlastných mobilných telefónov a potrebné hardvérové a softvérové vybavenie pre serverové moduly Silentelu, inštalované na vás serverový počítač. Správu vášho bezpečného komunikačného systému, vrátane zriaďovania používateľských účtov a ich úprav, budete mať plne pod vlastnou kontrolou. Budete môcť vytvárať ľubovoľné bezpečné komunikačné skupiny v rozsahu zakúpených licencií. Licencie pre serverové moduly rovnako ako aj pre klientské aplikácie sú časovo neobmedzené.

Silentel architecture2

Silentel produkty sú určené najmä pre stredné a vačšie organizácie s viac ako desať používateľmi. Ich hlavnou výhodou je plná kontrola nad bezpečným komunikačným systémom, široké spektrum využiteľných komunikačných režimov a flexibilita pri prideľovaní práv jednotlivým používateľom.

Podrobnejšie informácie nájdete na produktovej web stránke (v anglickom jazyku). 

 
 • Pre koho sú určené?

  Pre koho sú určené?

  • Hľadáte komplexný systém mobilnej bezpečnosti pre Vašu organizáciu?
  • Požadujete riešenie, ktoré budete mať pod vlastnou správou a kontrolou?
  • Máte vlastnú počítačovú infraštruktúru, na ktorej sa takýto systém dá prevádzkovať?
  • Chcete si sami organizovať bezpečné komunikačné skupiny a prideľovanie jednotlivcov do nich podľa potreby?
  • Chcete si byť istí, že informácie budú doručené zaručene iba autorizovaným osobám?
  • Požadujete bezpečné režimy využiteľné nielen na telefóne, ale aj na firemných počítačoch?
  • Pre koncových používateľov požadujete nasadenie jednoducho ovládateľnej aplikácie pre bezpečné telefonovanie či posielanie správ?
  • Je pre Vás dôležitá podpora pre najnovšie mobilné zariadenia?
  • Hľadáte certifikované riešenie s najnovšími bezpečnostnými štandardmi za primeranú cenu?
  • Hľadáte riešenie od dôveryhodnej a uznávanej firmy s dlhoročnými skúsenosťami na trhu mobilnej bezpečnosti?


  Ak ste na vačšinu uvedených otázok odpovedali kladne, potom je niektorý z ponúkaných Silentel produktov určená práve pre Vás.
   

 • Ktorý produkt si vybrať?

  Ktorý produkt si vybrať?

  Spoločným znakom Silentel produktov je, že ako zákazník máte úplnú kontrolu nad celým systémom. Všetky serverové, administrátorské a správcovské moduly sú inštalované priamo na Vašom serverovom počítači a využívate vlastné administrátorské práva na správu všetkých používateľských účtov vo svojej organizácii. Serverové moduly a nároky na ich hardvérové vybavenie sú pre oba produkty rovnaké. Rozdiel je najmä vo využívaní špecializovaného šifrovacieho harvéru na strane koncových zariadení v prípade produktu Silentel Premium.
   

  Silentel Business

  Softvérové riešenie mobilnej bezpečnosti určené najmä pre súkromnú sféru a obchodné organizácie. Šifrovanie komunikácie prebieha priamo v softvéri koncových zariadení. Na strane používateľa sa nevyužíva žiadny dodatočný šifrovací hardvér. Používatelia sa do systému prihlasujú pomocou svojho mena a hesla, čo umožňuje flexibilnú zmenu koncového zariadenia kedykoľvek počas dňa.

   

  Silentel Premium

  Hardvérová a softvérová implementácia mobilnej bezpečnosti. Okrem samotných koncových zariadení sa pre šifrovacie účely využíva aj šifrovaci SD karta Silentel Mobile Security Card. Vkladá sa do SD slotu koncového zariadenia. Slúži ako bezpečné úložisko tajných kľúčov a generátor náhodných čísel. V režime najvyššej bezpečnosti šifruje samotný prenos hlasu v reálnom čase. Používatelia ju pri zmene zariadenia musia vždy mať so sebou. Silentel Premium riešenie je certifikované MO SR a je v procese certifikácie na NBÚ SR.

 • Ako začať?

  Ako začať?

  Po zakúpení vybraného produktu obdržíte inštalačný balík pre administrátora Vášho systému. Okrem tohto si ale môžete objednať k nemu aj inštalačné a školiace služby.

  Obsah inštalačného balíka:
  • softvér pre serverové moduly a klientské aplikácie
  • administrátorské a používateľské manuály
  • potrebné hardvérové vybavenie v príslušnom rozsahu podľa typu produktu
   

  Inštalácia a spustenie serverových modulov

  Administrátor Silentel systému nainštaluje v súlade s príručkou administrátora na vyhradený serverový počítač nasledovné moduly:
  • Silentel Communication Server
  • Silentel Certification Authority
  • Silentel Operator Studio


  Posledný z modulov slúžiaci na vytváranie a správu používateľských účtov v systéme nemusí byť nutne spravovaný administrátorom celého systému, ale aj inou poverenou osobou, nazývanou tiež Silentel operátor. Role administrátora a operátora sú v Silentel systéme oddelené, aplikácia na správu účtov nevyžaduje žiadne špeciálne počítačové zručnosti. Silentel Operator Studio môže dokonca byť nainštalovaná aj na inom ako serverovom počítači a pristupuje ku komunikačnému serveru vzdialene.

   

  Zriadenie používateľských účtov a práv

  Poverený operátor vytvorí prostredníctvom aplikácie Silentel Operator Studio všetky potrebné nastavenia pre každého jednotlivého používateľa. Zriadi pre nich zoznam kontaktov, ktoré uvidia vo svojom zozname po prihlásení. Pridelí im práva na využívanie príslušnýého bezpečného režimu (volanie, konverzácia, textové správy, okamžité správy, obrazové správy atď). Môže tiež jednotlivých používateľov prideliť do preddefinovanej konverzačnej skupiny a nastaví im úvodné prístupové heslo. V prípade  produktu Silentel Premium navyše osobne vydá používateľom aj Silentel MSC kartu spolu s používateľským certifikátom vygenerovaným na konkrétnu osobu.

   

  Inštalácia klientských aplikácií

  Administrátor systému zvyčajne zabezpečuje aj inštaláciu koncových aplikácií pre všetkých používateľov v súlade s používanými zariadeniami. Klientské aplikácie si však môžu nainštalovať aj koncoví používatelia. V prípade, že všetky serverové moduly boli správne nainštalované, potom sa môžu všetci používatelia prihlásiť na server a začať využívať Silentel aplikácie.

 • Ako to funguje?

  Ako to funguje?

  Zobrazovanie stavu dostupnosti

  Vo vašom bezpečnom telefónnom zozname v Silentel aplikácii sa zobrazujú nielen mená ostatných členov vašej skupiny, ale aj ich aktuálny stav prihlásenia.

  • Okamžite vidíte, ktorý z členov skupiny vašej je prihlásený, odhlásený alebo nechce byť v danej chvíli rušený.
  • Viete rozlíšiť, či je prihlásený na počítači alebo telefóne. Tieto stavy sa zobrazujú prehľadným farebným rozlíšením a čitateľnými stavovými ikonami.
  • Aktualizáciu stavov a zobrazovanie príslušných grafických symbolov zabezpečuje komunikačný server v pravidelných intervaloch.
   

  Bezpečné textové správy

  Z vášho telefónu alebo počítača môžete posielať neobmedzené množstvo textových správ s veľkosťou do 1000 znakov jednotlivcom alebo celým skupinám zo zoznamu kontaktov v rámci vašej Silentel aplikácie.

  • Po spustení aplikácie na vašom telefóne alebo počítači sa prihlásite ku komunikačnému serveru pomocou svojho používateľského konta.
  • Medzi komunikačným serverom a vašou aplikáciou sa vytvorí šifrované spojenie chránené náhodným AES 256 kľúčom, ktorý je výsledkom DH 2048 kľúčovej výmeny.
  • Šifrovací kľúč AES 256, šifrujúci spojenie medzi vašou aplikáciou a serverom sa používa počas celej doby vášho prihlásenia k serveru. Je unikátny a nikdy sa už v systéme druhýkrát nepoužije.
  • Po vybudovaní spojenia so serverom vám aplikácia ponúkne možnosť vygenerovať si takzvaný používateľský token. Stačí túto voľbu potvrdiť, celý proces generovania, odoslania žiadosti a jej spracovanie na serveri prebehne automaticky. Pomocou tokenu sa šifrujú a dešifrujú všetky správy a preukazuje sa ním totožnosť používateľa voči ostatným členom svojej skupiny. Používateľský token je zložený z privátneho a verejného šifrovacieho kľúča RSA 2048 kľúča a certifikátu.
  • Po vytvorení tokenu sa vám na vašom zariadení sprístupní bezpečná schránka textových správ. Obsahuje priečinky pre prijaté a odoslané správy a tvorbu nových správ. Ku každej odoslanej a prijatej správe existuje záznam o čase jej odoslania, prijatia a prečítania prijímateľom.
  • Správy môže používateľ poslať komukoľvek zo svojho bezpečného zoznamu, a to aj v prípade, že v danej chvíli prijímateľ nemá spustenú Silentel aplikáciu. Správa sa doručí prijímateľovi pri jeho najbližšom prihlásení sa do aplikácie. Správy sú doručované okamžite, ak sú odosielateľ a prijímateľ prihlásení v aplikácii v rovnakom čase.
  • Správy z priečinka prijatých a odoslaných správ si môžete po jednom alebo hromadne vymazávať. Máte vždy nad svojimi textovými správami plnú kontrolu.
  • Vaša aplikácia pred odoslaním správy vygeneruje náhodný jednorázový AES 256 kľúč, odlišný od kľúča, ktorý sa používa na šifrovanie komunikácie medzi aplikáciou a serverom. Týmto novým kľúčom sa obsah odosielanej správy zašifruje. Kľúč sa už nikdy viac nepoužije pre šifrovanie inej správy. Okrem samotného obsahu správy je preto potrebné doručiť vášmu partnerovi aj dešifrovací kľúč. Keďže ide o symetrické šifrovanie, kľúč pre šifrovanie a dešifrovanie je rovnaký. Dešifrovací kľúč sa však nemôže sieťou poslať v otvorenej forme, preto sa tento AES 256 kľúč šifruje RSA 2048 certifikátom prijímateľa.
  • Textová správa zložená so samotného zašifrovaného obsahu spolu a zašifrovaným tajným kľúčom sa následne zašle na server v štandardizovanom CMS formáte a uloží sa do priečinka prijatých správ adresáta. Takýto šifrovací proces zaručuje, že správu nedokáže dešifrovať žiadny iný používateľ, ale ani Silentel komunikačný server.
  • Silentel aplikácia na strane prijímateľa stiahne zo servera všetky nové správy. Z prijatej správy najskôr  pomocou privátneho RSA 2048 kľúča dešifruje tajný AES 256 kľúč pre ddešifrovanie danej správy Pomocou AES 256 kľúča následne dešifruje aj samotný obsah prijatej správy a zobrazí ho na displeji vášho telefónu alebo počítača.
   

  Bezpečné volania

  n

  Silentel aplikácia umožňuje bezpečné internetové telefonovanie z vašich mobilných telefónov alebo počítačov bez obmedzenia dĺžky hovorov. Podmienkou je, že v čase hovoru musia byť obaja účastníci hovoru pripojení k Silentel komunikačnému serveru. V prípade Silentel bezpečných hovorov musia obaja účastníci hovoru byť prihlásení v aplikácii.

  • Po spustení aplikácie na vašom telefóne alebo počítači sa prihlásite ku komunikačnému serveru pomocou svojho používateľského konta.
  • Medzi komunikačným serverom a vašou aplikáciou sa vytvorí šifrované spojenie chránené náhodným AES 256 kľúčom, ktorý je výsledkom DH 2048 kľúčovej výmeny.
  • Šifrovací kľúč AES 256, šifrujúci spojenie medzi vašou aplikáciou a serverom sa používa počas celej doby vášho prihlásenia k serveru. Je unikátny a nikdy sa už v systéme druhýkrát nepoužije.
  • Z bezpečného zoznamu kontaktov si vyberiete partnera, ktorý je tiež pripojený k serveru, označíte ho a zavoláte ho pomocou hovorového tlačidla.
  • Na strane váš partnera začne proces vyzváňania, na základe ktorého môže alebo nemusí potvrdíť prijatie hovoru.
  • V prípade, že váš partner hovor neprijme, zobrazí sa mu v zozname neprijatých hovorov čas zmeškaného hovoru aj meno používateľa, ktorý mu volal.
  • V prípade potvrdenia hovoru vašim partnerom na pozadí vaša Silentel aplikácia spolu s aplikáciou na strane vášho partnera začne pomocou DH 2048 kľúčovej výmeny zostavovať tajný AES 256 kľúč, ktorým sa bude váš hovor šifrovať. Proces tvorby kľúča je veľmi rýchly a oneskorenie pri zostavovaní hovoru je minimálne.
  • Po dohode aplikácií na šifrovacom kľúči sa vytvorí hlasové spojenie medzi oboma stranami šifrované dohodnutým kľúčom.
  • Po ukončení spojenia sa kľúč nenávratne zničí a už sa nikdy viac pre žiadnu hlasovú komunikáciu nepoužije. Server sa tvorby kľúča nezúčastňuje, preto žiadny hovor nedokáže dešifrovať.